Fondist

Hea inimene! Kui Sul oleks võimalus valida, kas elada oma elu nii, et oled terve või nii, et oled haige, siis kumma võimaluse sa valiksid? Kui Sa nüüd, vastanuna eelmisele küsimusele jaatavalt, peaksid tegema järgmise valiku — kas oled nõus selleks ka omapoolse panuse andma või mitte — siis mõni inimene hakkab enne vastuse andmist mõtlema. Miks nii? Sest me ei taju täpselt, mis on terveks olemise hind ja seega ka ei saa me öelda, kas oleme nõus seda hinda maksma. Miks nii? Sest teave enda tervena hoidmise võimalikkuse kohta oma meie väikeses keeleruumis laialipillutud, kättesaadav osaliselt, kitsalt ühte või teist vaatevinklit propageeriv või teaduspõhiste artiklite ja arvamusartiklite segu. Lisaks sellele tuleb tõdeda, et käesolev temaatika muutub ajas ning selle muutumist mõjutavad nii teaduse areng kui ka keskkonnamuutused ja toiduainetööstuse areng. SA Leinatamme Fond on võtnud jalge alla tee, mis toob siia lehele kokku publikatsioonid, mis on kas teadlaste, arstide või tervise asjatundjate kirjutatud, ning mis kajastavad meie valikuvõimalusi tervetena elamiseks. Kuna inimene on tervik, moodustudes nii füüsilisest kui ka vaimsest sisemaailmast, on oluline pöörata tähelepanu mõlemale. Fondi eesmärk on tuua meieni teave, mille alusel me ise saame teha valiku, kas nõuandeid järgida ning elada täisväärtuslikku ja tervet elu, või nõuandeid mitte järgida ja anda vastutus oma tervisliku olukorra eest kolmandatele jõududele, olgu nendeks siis keskkonnamuutused, toiduainetööstus, ravimitööstus vms. Fondi loomise mõte tekkis ühel ilusal jõulueelsel päeval Kadriorus ühes kohvikus koos Õnne Pillakuga teed juues. Kahe noore naise jutt läks isadele. Jaanuaris 2015 oli mõte realiseerunud sel määral, et 18.01.2015 Estonia Kontserdisaalis toimunud Memory 2015 – Tarmo Leinatamme mälestuskontsert sai avatud fondi loomise avalikustamisega. Tarmo Leinatamm, kelle nime fond kannab, uskus alati inimese enda vastutusvõimesse. Samuti teadis ta seda, et vastutuse saab võtta inimene siis, kui tal on olemas vastutuse võtmiseks vajalik teave. Sinul on võimalus anda panus Eesti mehe ja Eesti rahva omavastutuse suurendamiseks. Iga euro, mis fondi kontole laekub, suunatakse terve rahva teadlikkuse tõstmisele ja selle, kuidas seda teavet kätte saada, võib iga üks ise valida — kas veebist artikleid lugedes, mõnele teabepäevale või loengule tulles.   Meil on üks elu. Hoolitsegem selle eest!   Kris Leinatamm SA Leinatamme Fond Tegevjuht / juhatuse liige